Bedrijf

Wie ben ik

Naast bedrijfsleider en begeleider van ’t Groene Alternatief was Gerard van den Akker tot 2015 docent Groene Ruimte bij het Nordwin College in Leeuwarden. Hij gaf daar les aan met name groepen die een speciale benadering nodig hebben, zoals mensen uit de Sociale Werkvoorziening en mensen met een (arbeids-) beperking. Sinds februari 2015 is hij daar mee gestopt om zich helemaal aan ’t Groene Alternatief te wijden.

Werkervaring:

 • Docent Groene Ruimte, VMBO en MBO (2001 – 2015)
 • Mentor leerlingen met ADHD, PDD-Nos en Asperger
 • Docent diverse groepen met een beperking tot de reguliere arbeidsmarkt
 • Tuinontwerper (1997 – heden)
 • Begeleider van mensen met een verstandelijke beperking (1979 – 2000), waaronder activiteitenbegeleider van een tuin- en bosgroep (1993 – 2000)

Visie

‘Ruimte voor het individu met de menselijke maat als maatstaf’ is onze drijfveer.

Onze benadering is vooral gebaseerd op:

 • Vertrouwen
 • Gehoord worden
 • Werken zonder tijdsdruk
 • Kleinschaligheid
 • Duidelijkheid
 • Afwisseling in werk
 • Ontplooiing

Doel

 • Welbevinden van medewerker naar een hoger peil brengen
 • Zelfrespect verhogen d.m.v. zinvol werk
 • Maatschappelijke bijdrage en betrokkenheid verhogen
 • Door kleinschalig te blijven een veilige en vertrouwde werkomgeving creëren